Skąd biorą się …?

…dane. Skąd one się biorą?

Rola CDO w znacznej, jeśli nie najważniejszej mierze dotyczy danych. Dotknijmy więc tematu danych. Rozpoczniemy od tego skąd one się biorą, co się z nimi dzieje, jak są przechowywane i w jakiej formie są przechowywane. W swoim czasie dojdziemy do całościowej strategii pozyskiwania i przetwarzania danych, ale … powoooli, nie wszystko na raz 🙂

Można wejść dosyć głęboko w poszczególne zagadnienia zasilania, przetwarzania, wykorzystania danych – każde z nich jest oddzielną dziedziną. Na rynku są dostawcy specjalizujący się poszczególnymi wycinkami opisywanych tematów, tutaj celem moim jest przedstawienie przekrojowe czym są dane i jaką rolę odgrywają w całości przedstawianej koncepcji.

A więc od czego wszystko się zaczyna?

Rozpoczniemy od nietypowego miejsca – od procesu biznesowego. Proces biznesowy to seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem lub prowadzą do osiągnięcia określonego efektu. Proces ten możemy przedstawić za pomocą przykładowego schematu.

Idea procesu biznesowego.

Na całą działalność biznesową organizacji składa się wiele procesów. Nawet firma, która nie zdefiniowała procesów, funkcjonuje według procesów, będących obecnych w głowach jej pracowników. Zestaw kilku współdziałających procesów może wyglądać tak jak na poniższym schemacie.

Przykład procesu biznesowego.

Procesy biznesowe obejmują poszczególne departamenty, obejmują dostawców, partnerów i klientów. W trakcie normalnego, codziennego działania takich procesów w systemach je wspierających odkładają się dane opisujące poszczególne działania, opisujące stany procesów i transakcje które miały miejsce. To podstawowe zadanie wielu systemów wspierających działanie przedsiębiorstwa, dużej firmy, młodego start-upu jak i średniej organizacji.

W sytuacjach, w których procesy nie były wspierane systemowo, informacje o nich zapisywane były w zeszytach i notatnikach. Procesy bez wsparcia IT w dzisiejszych czasach często posiłkują się notatnikami w postaci przesyłanych arkuszy Excell, to sytuacja niewiele różniąca się od tej sprzed wynalezienia komputera, w dojrzałych firmach konsekwentnie zastępowana podejściem systemowym. Tak więc dzięki digitalizacji obsługi procesów, z punktu widzenia konsumentów danych mamy już świadomość gdzie dane powstają, dzieje się to blisko procesów biznesowych, w obsługujących je systemach i platformach.

Tak więc dane biorą się z procesów i o ile są to procesy w których biorą udział systemy IT to dostajemy strumień danych, bez tego mamy notatnik i tłumy ludzi o dobrych chęciach ale bez możliwości 🙂

ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *