Strategia firmy – jaki cel postawić CDO? (część III)

Jakie mogą być przykłady takiego celu? Wymieńmy kilka przykładów.

Zwiększenie przychodów.

  • Pozyskanie nowych klientów. Algorytmy optymalnie targetujące nowych klientów.
  • Optymalizacja wybieranych kanałów dotarcia do klienta.
  • Do-sprzedaż istniejącym klientom. Algorytmy rekomendujące produkty.
  • Optymalizacja polityki cenowej, dostosowanie cen do elastyczności produktów. Optymalizacja na podstawie faktów sprzedaży.

Ograniczenie kosztów.

  • Optymalizacja czasu pracy, zastąpienie pracy człowieka algorytmem bazującym na danych, np. szacowanie prac inżynierskich na podstawie możliwych do odtworzenia algorytmów, bez udziału eksperta. Wstępna diagnoza stanu zdrowia pacjenta na podstawie zebranych danych.
  • Optymalizacja kosztów technologii, infrastruktury. Zastąpienie drogiej technologii tańszą, zastąpienie spowodowane lepszymi parametrami technicznymi.

Inwestycje.

  • Pozyskanie danych pozwalających wykonać kolejny krok, np. wdrożyć nową politykę decyzyjną.
  • Pozyskanie możliwości realizacji planowanych analiz i prac na danych poprzez budowę kompetencji analitycznych, technologicznych, związanych z .

Raportowanie standardowe na rzecz firmy lub innych instytucji.

  • Poprawa jakości raportowanych danych.

W zależności od tego jakie cele zostały postawione, inaczej buduje się organizację i architekturę. Ważnymi parametrami są także branża i jej dynamika i konkurencyjność, rynek – inaczej wygląda praca na rynku B2B a inaczej B2C.

Istotnym wyróżnikiem jest moment w cyklu życia organizacji. Inaczej pracuje się ze start-upem, inaczej z dojrzałym bankiem bądź retailerem. Wiele zależy od portfela produktów organizacji, od dynamiki i charakteru tych produktów, ich charakterystyki kosztowej. Duża liczba wymiarów które wymieniam powoduje, że poruszamy się w szerokiej przestrzeni, w której trudno znaleźć dwie identyczne firmy. Powoduje to, że nie da się wprost przenosić doświadczeń między organizacjami.

Nie ma złotego środka. Jest jednak sposób aby dojść do optymalnej strategii analityki – dobrze zdefiniować cele. Cele, które będą współgrały zarówno z realizowaną jak i z deklarowaną strategią firmy. To bardzo trudne zadanie, niezwykle trudne do realizacji z zewnątrz organizacji, czyli przez konsultantów, którzy nie mają szansy na pomiar dynamiki zmian w czasie. Konsultanci są w stanie zrealizować audyt wybranych elementów, który jest fotografią aktualną dzisiaj. Potrafią porównać tą fotografię z albumem innych klientów. To interesująca usługa i czasami może być przydatna, jednak oparcie strategii na jednej fotografii może być ryzykowne. Niezbędna jest rola w organizacji o kompetencjach umożliwiających określenie spójnego zestawu celów, osobą tą jest CDO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *