Strategia firmy – jaki cel postawić CDO? (część II)

Jakie są przykłady poprawnie postawionych celów?

Powinny one być zgrane z kierunkiem strategicznym firmy. Aby tak było kierunek ten musi być rozpoznany, trudność polega jednak na tym, że często może on nie być wprost deklarowany. Sytuacja w której strategia jest znana wszystkim, w odpowiedni sposób zakomunikowana i realizowana jest najczęściej idealistyczny i nierealny. Takie sytuacje należą do rzadkości.

Niezależnie od tego w jaki sposób strategia jest komunikowana, firma zawsze ma jakąś realizowaną strategię. Oczywiście nie zawsze jest ona optymalna, wręcz można by zaryzykować stwierdzenie, że nigdy nie jest ona idealna. Jakaś strategia zawsze jest realizowana, jest ona często syntezą wielu różnych lokalnych planów różnych osób i grup i brak jej dobrej koordynacji może być złą wiadomością dla firmy.

Tak więc kierunek komunikowany nie zawsze jest tym, co faktycznie jest realizowane i ten rozdźwięk nie jest wyjątkiem i nie wynika ze spisków i wielkiej inteligencji planistów. Często jest po prostu pochodną skali działań, dynamiki rynku i lokalnej adaptacji do zmian. Należy rozdzielić te dwa terminy.

Wiele osób współpracujących w firmie, szum komunikacyjny, opóźnienia przekazywania informacji, opór organizacji we wdrażaniu kierunków, tworzenie nowych kierunków oddolnie i sieci społecznościowe działające w poprzek hierarchii powodują, że między kierunkiem oficjalnym i faktycznym istnieje spora różnica. Jest to naturalna sytuacja, dokładnie tak było, jest i tak będzie, nie zmienią tego innowacje społeczne i technologiczne.

Mając świadomość takiego modelu warto rozpoznawać zarówno deklarowaną strategię, dostępną w oficjalnych dokumentach, publikacjach i prezentacjach, ale także faktyczną realizowaną, która przejawia się w decyzjach na wielu poziomach organizacji. Decyzje inwestycyjne, unikanie decyzji, decyzje projektowe dotyczące ważnych aspektów organizacji są przejawami faktycznie realizowanej strategii. Aby z poszczególnych decyzji złożyć szerszy obrazek niezbędne są otwarte oczy, uszy, kontakty zapewniające dostęp do tego co się dzieje w organizacji i wokół organizacji. Dodatkowo, aby określić kierunek niezbędny jest czas. Dopiero rozpoznanie dynamiki tych poszczególnych sygnałów umożliwia zebranie ich w pełny obraz realizowanej w firmie strategii.

Rozpoznanie strategii to pierwszy krok do możliwości wpływania na nią i wsparcia jej realizacji tym, co CDO będzie miał do dyspozycji, czyli szeroką gamą instrumentów związanych z danymi i analityką. Dobre rozpoznanie strategii deklarowanej, realizowanej i jej dynamiki pozwala wejść w prawdziwą dyskusję na poziomie zarządu i z takiej dyskusji może wyjść pożyteczny rezultat – realny, mierzalny, specyficzny cel do realizacji.

(ciąg dalszy nastąpi)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *