Strategia firmy – jaki cel postawić CDO? (część I)

Zacznijmy może od tego jak nie powinien on wyglądać. Zdarza się, że za cel firmy stawiają sobie wdrożenie technologii, takiej, jakiej nie mają inni lub takiej, która daje szansę na realizację pewnych niedostępnych wcześniej funkcji i w technologii postrzegają źródło przewagi konkurencyjnej. Tak postawione zadanie angażuje wiele osób i może oczywiście doprowadzić do pewnych pozytywnych rezultatów. Na przykład: do tego, że rozwiązane zostaną trudne i najbardziej ambitne problemy związane z takim wdrożeniem. Po takim wyniku okazuje się jednak, że czegoś brakuje – brakuje użytkowników i monetyzacji. Z biznesowego punktu widzenia uzyskano sporo cennego doświadczenia, oraz nową pozycję kosztu w rachunku zysków i strat, czyli brak pozytywnego przełożenia na biznes.

Kolejna, często spotykana sytuacja, to określenie mglistego kierunku, idei pozyskanej z rynku, konferencji bądź raportu firmy doradczej i towarzysząca mu intuicja, prowadząca do podjęcia decyzji o rozpoczęciu projektu wykorzystującego dany trend rynkowy. To dobry pierwszy krok, kierunek nadany przez wysokie kierownictwo, wręcz krok niezbędny, jednak nie wystarczający. Jeśli za tym pierwszym krokiem nie pójdą kolejne definiujące bardziej precyzyjnie cel, czyli na przykład określenie jaki proces biznesowy ma zostać zmodyfikowany i po co, to to, co się będzie działo będzie wynikiem przypadku i nie gwarantuje żadnej korzyści dla organizacji.

Cel powinien być zainicjowany jak najwyżej, to chyba znana prawda, idealnie gdy pochodzi on od CEO lub po zdefiniowaniu jest przez CEO realnie wspierany. W przypadku braku wyraźnego celu na wysokim poziomie, CDO jest zdecydowanie na etapie jego definicji i nie powinien rozpoczynać innych ważnych kroków, czyli uruchamiania projektów i działań do momentu w którym strategia nie zostanie ostatecznie ustalona. Na tym etapie najważniejszym zadaniem jest poznawanie organizacji i poszukiwania okazji biznesowej wykorzystania danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *