Wizja

Od czego rozpocząć tak ambitne zadanie jak próbę pomocy organizacji efektywnie oprzeć się na danych? Niektórzy rozpoczynają od najnowszych technologii, inni od złożonych algorytmów, czasami także w podróży tej ważna staje się nowoczesna wizualizacja danych.

Proponuję rozpoczęcie każdej przygody z danymi w organizacji, niezależnie od skali przedsięwzięcia, zarówno w skali niewielkiego zadania, projektu, programu czy też transformacji z wielkimi ambicjami od odpowiedzenia na proste, ale bardzo mocne pytanie. Pytanie to ma kilka odmian, brzmią one następująco: po co?, dlaczego?, w jakim celu? Co chcemy osiągnąć? Z jednej strony jestem zainspirowany książką „Start with why”, z drugiej strony analizując wiele projektów w których uczestniczyłem, bądź jedynie obserwowałem brak takiego pytania na starcie i brak próby odpowiedzi na nie jest najważniejszym źródłem wielu problemów.

Brak odwagi lub wystarczającej otwartości w zadawaniu tego pytania na różnych poziomach organizacji bardzo często prowadzi do inercji działań, realizację starych przyzwyczajeń czy też realizację różnych celów, które nie są faktycznym i optymalnym celem wspólnym i jest wielką przeszkodą w dobrym ukierunkowaniu prac.

Na początkowym etapie pracy, zanim lider analityki zajmie się operacyjnymi zadaniami, musi poznać cele jakie są mu stawiane. Powinny to być cele biznesowe, mające realne przełożenie na wyniki. Wszystko jedno czy dotyczą one strony kosztów czy też przychodów rachunku zysków i strat, warto jednak aby kontrybucja do celów firmy była widoczna. Cel powinien być jasny i dobrze zdefiniowany, jednak praktyka wskazuje, że na wczesnym etapie lider analityki raczej nigdy takiego celu nie uzyska.

Jest to etap na którym od CDO wymagane są umiejętności analityczne oraz umiejętności efektywnej komunikacji z decydentami w organizacji. Z jednej strony, na podstawie często szczątkowych informacji, sam powinien znaleźć obszary, w których jest w stanie pomóc, a z drugiej strony musi być bardzo dobrym słuchaczem po to aby wykorzystywać pozyskaną wiedzę o potrzebach które są do niego komunikowane. Potrzeby typu: podnieść przychody o 20% lub zwiększyć efektywność działań w danym obszarze są kierunkami, które powinny go zainspirować dla znalezienie odpowiedniej dekompozycji pozyskanych kierunków biznesowych na strategię wykorzystania danych i operacyjne działania, które będą miały szansę na realizację. Pamiętajmy, że CDO nigdy nie otrzyma gotowej listy wymaganych działań, zarówno od osób, które go zatrudniają jak i od swojego zespołu. Na wstępnym etapie sam musi być analitykiem i dociekliwie poszukiwać kierunku, który później przekaże innym do szerokiej realizacji.

Delegowanie tego pierwszego, strategicznego zadania określenia celu pracy komórki analitycznej na pracowników może nie być dobrym rozwiązaniem. Zadanie tej rangi bardzo mocno determinuje wszystkie następne kroki organizacji i powinno pozostać własnością i pełną odpowiedzialnością lidera.

ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *