Jak uruchomić wartość drzemiącą w danych w czasie kryzysu? – artykuł w Pulsie Biznesu

Kryzys i recesja to dla większości firm czas na zmianę priorytetów przykładanych do działań biznesowych. Organizacje podchodzą do tego w różny sposób. Oczywiście jest wiele takich, które nie mają już wielu możliwych rozwiązań i „stoją pod ścianą”, bo albo przejadły owoce rosnącego rynku, albo liczyły, że wzrost będzie trwał nieprzerwanie. …

Miejsce człowieka w transformacji opartej na danych – artykuł w Pulsie Biznesu

Wiele osób słusznie twierdzi, że transformacja biznesowa, która ma efektywnie wykorzystać dane do celów biznesowych, musi być budowana „wokół człowieka”. Niezależnie od tego, czy jest nim pracownik, klient albo dostawca, za każdym razem jest to jakaś konkretna osoba. Jednostki te mają być ogniwami zmieniającymi procesy biznesowe i gwarantującymi, że będą …